Grudniowa umowa jest drugą z umów firmy Skanska, którą podpisała w ubiegłym roku z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. A w czasie od 2004 r. Skanska wyremontowała i wybudowała blisko 70 km dróg wojewódzkich podległych PZDW.

Na realizację określonych najnowszą umową zadań na 16 km odcinku DW881 między Łańcutem i Kańczugą Skanska ma 22 miesiące. W ramach prac m.in. zostanie wyremontowana nawierzchnia a jezdnia zostanie poszerzona z 6 do 7 m. Wyremontowane zostaną również 4 obiekty mostowe.

Inwestycja swym zasięgiem obejmuje teren powiatów łańcuckiego i przeworskiego. Remont drogi znacznie przyczyni się do poprawy przepustowości i stanu bezpieczeństwa oraz skróci czas przejazdu na wskazanym odcinku.
W czasie trwania remontu na drodze będzie obowiązywać ograniczenie prędkości jazdy do 40 km/godz. Oraz zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.

Przebudowa drogi będzie realizowana w ramach kontraktu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Łańcut – Kańczuga w km 24+037 – 40+418”.
Koszt inwestycji to 41 461 600 zł brutto (33 984 918 zł netto).