Wagony na trasie do Lwowa będą wykorzystywały system SUW 2000. Umożliwia on jazdę po torach o różnej szerokości bez konieczności wymiany wózków. Czas przekraczania granicy skróci się z 2-3 godzin do kilkunastu minut, a trasa do Lwowa - z 10 godzin do około siedmiu - czytamy na stronach internetowych Polskiego Radia.

Dzięki tej inwestycji łatwiej będzie przemieścić się między miastami -organizatorami EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. PKP zapowiada również, że dworce w Przemyślu i Chełmie mają służyć jako stacje przesiadkowe dla dodatkowych połączeń uruchamianych w dniach wzmożonych przewozów związanych z mistrzostwami. Grupa PKP zabiega o wprowadzenie systemu także na Ukrainie.