Wydatki na inwestycje m.st. Warszawy wyniosły w 2008 r. 2153 mln zł. Do największych, zakończonych w ubiegłym roku przedsięwzięć należą:

- budowa I linii metra;
- budowa węzła Młociny;
- przebudowa estakad bielańskich;
- rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia;
- przebudowy ul. Poleczki i ul. Modlińskiej;
- modernizacja al. Jerozolimskich;
- budowa sztucznych lodowisk;
- upamiętnienie granic getta warszawskiego;
- inwestycje w instytucjach kulturalnych.

W odniesieniu do lat ubiegłych, wzrosły wydatki na inwestycje dzielnicowe (717 mln zł). Wykonanie planu inwestycyjnego wynosi 87,5%. Najwięcej zrealizowały Śródmieście – 96%, Wola i Ochota – ponad 95% oraz Włochy – 94%.