NIK negatywnie ocenił decyzje kolejnych rządów, wyznaczających przebieg S8 z Warszawy do Wrocławia przez Łódź. Takieposunięcie było całkowicie sprzeczne z nakreślonym w umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę w 1985 r., a następnie w traktacie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, przebiegiem międzynarodowej trasy E67, która miała przebiegać przez Piotrków Trybunalski. Sprzeczne rozwiązanie może skutkować utratą dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności. Jednocześnie nie wyklucza to szansy dofinansowania odcinka S8 z Europejskiego Funduszu Regionalnego (mniej funduszy).

Izba uznała za konieczne ustalenie zasad, regulujących wybór najlepszej lokalizacji drogi i kolejności opracowywania analiz. Zwrócono się również do Ministra Infrastruktury o rozważenie celowości przeanalizowania przebiegu S8 na odcinku Wachlinowy – A1, uwzględniając przy tym wszystkie skutki finansowe i możliwości wykorzystania środków UE, w szczególności tych pochodzących z Funduszu Spójności. Minister uznał, że wobec znacznego zaawansowania negocjacji w sprawie budowy A1 i A2 oraz powiązania S8 z autostradą A1 ponowne przeanalizowanie wariantów przebiegu tej drogi jest obecnie nieuzasadnione.