Na wybranie wykonawcy i podpisanie umowy oddział GDDKiA w Lublinie ma 90 dni.
Obwodnica Kraśnika będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona) o długości 5,268 km.
Wybrany wykonawca będzie miał również za zadanie budowę dróg dojazdowych, dwóch estakad nad wąwozami (o długości 197,2 m i wysokości 32 m, druga o długości 66 m), wiaduktu (67,16 m), tunelu (56,49 m), czterech przejazdów o konstrukcji powłokowo-gruntowej, czterech przepustów na rzekach, oświetlenia na skrzyżowaniach oraz kanalizacji deszczowej.
Na realizację zadania przewiduje się 19 miesięcy od daty podpisania umowy.