Na początku budżet na roboty drogowe zmniejszono do 17 mld zł, a następnie do 15 mld zł lecz i tej kwoty nie udało się wydać. Kolejny raz budżet ten zmniejszono w grudniu z przyczyny takiej, iż wpływy podatkowe do budżetu były niższe niż zakładano.

Wydatki zostały zmniejszone też w innych resortach a dokładny wykaz tych cięć będzie niedługo przedstawiony. Istnieją jednak obawy, o realizację tegorocznych inwestycji drogowych. W tym roku budżet krajowy i unijny na drogownictwo planowo ma wynieść 31 mld zł.

Według kancelarii premiera inwestycje drogowe w tym roku mają być kołem napędowym polskiej gospodarki.