Rondo stanowi skrzyżowanie ulic: Radzikowskiego, Conrada, Armii Krajowej i Jasnogórskiej. Istniejące rondo zostanie przebudowane, m.in. powstaną dodatkowe pasy do skrętów. Nad rondem zostanie poprowadzona dwujezdniowa estakada łącząca ul. Radzikowskiego i ul. Conrada. Ciąg ulic Armii Krajowej i Jasnogórskiej również będzie dwujezdniowy i zostanie umieszczony w tunelu pod rondem.

Wydana decyzja lokalizacyjna drogi jest objęta rygorem natychmiastowej wykonalności, tzn. wszystkie procedury związane z inwestycją mogą się dalej toczyć niezależnie od ewentualnych odwołań. Decyzja ta oznacza także, że część prywatnych działek, które leżą w pasie drogowym, przeszła na rzecz Skarbu Państwa.

Miasto Kraków jako inwestor może teraz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.