W resortach i województwach rząd planuje zaoszczędzić 10 mld zł. Kolejne 9,7 mld zł da nowa forma finansowania wydatków infrastrukturalnych.

Rostowski oznajmił, że takie oszczędności pozwolą zachować na niezmienionym poziomie deficyt budżetowy, przy założeniu wzrostu gospodarczego na poziomie 1,7%, a inflacji na poziomie 1,9%.

Według ministra w kancelarii premiera, Michała Boniego, przedstawione przez rząd oszczędności budżetowe są "polisą" związaną z przyszłym bezpieczeństwem Polski - należy znaleźć odpowiedź na zagrożenia, które stoją przed polską gospodarką w związku z kryzysem. Częścią tej odpowiedzi są znalezione oszczędności. Boni poinformował o oszczędnościach m.in. w resortach, instytucjach centralnych, województwach, czy rezerwach celowych, które osiągną 10 mld 4 mln zł. Ponadto cięcia w resortach wynoszą: MSWiA ok. 1 mld 215 mln zł, infrastruktury - ok. 191 mln zł, finansów - ok. 530 mln zł, gospodarki - ok. 58 mln zł, środowiska - ok. 61 mln zł, kultury - ok. 220 mln zł, sportu i turystyki - ok. 36 mln zł, nauki i szkolnictwa wyższego - ok. 872 mln zł, obrony narodowej - ok. 1 mld 947 mln zł, edukacji narodowej - ok. 556 mln zł, pracy i polityki społecznej ok. 326 mln zł, rolnictwa 231 mln zł, rozwoju regionalnego - ok. 2 mln zł, skarbu - ok. 8 mln zł, sprawiedliwości - ok. 587 mln zł, MSZ - ok. 35 mln zł, zdrowia - ok. 336 mln zł.

Boni podkreślił, że oszczędności w ZUS (wyłącznie administracyjne) wynoszą ok. 455 mln zł. Minister zapowiedział, że rząd będzie apelował do jednostek administracji pozarządowej (m.in. kancelarii, centralnych urzędów) o oszczędności na ok. 100 mln zł (5%) ich wydatków). W przypadku budżetów wojewodów, oszczędności sięgną ok. 1 mld 887 mln zł.

Minister Boni zapowiedział, że kolejne 9,7 mld zł można będzie zaoszczędzić dzięki zmianie finansowania wydatków infrastrukturalnych. Zdaniem Boniego to Krajowy Fundusz Drogowy powinien stać się źródłem finansowania całości kosztów inwestycji z wykorzystaniem pieniędzy unijnych. Zmiany ustawy o KFD pozwolą bowiem na to, aby Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągał na rzecz tego Funduszu kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych, np. w Europejskim Banku Inwestycyjnym, żeby można było emitować obligacje, w tym obligacje infrastrukturalne - PAP.