W tym roku władze Ostrowa Wielkopolskiego przeznaczą na budowę i remonty dróg na terenie miasta 15 mln zł, jeśli dodać do tego wydatki na inwestycje, które przechodzą na ten rok z 2008 roku, to w sumie wydanych zostanie 20 mln zł. Łącznie miasto chce zrealizować ponad 40 inwestycji. W wielu miejscach powstaną nowe nawierzchnie, w innych droga zostanie wydłużona czy zmodernizowana. Część dróg budowanych będzie zupełnie od nowa, wraz z kanalizacją. Zadań do realizacji jest bardzo dużo.

W 2008 roku zrealizowano 25 dużych zadań drogowych, a kilka dużych już rozpoczętych przechodzi na 2009 rok. Przykładowo na ulicę Osiedlową zarezerwowano w budżecie na 2008 rok 4,5 mln zł i przechodzą one na ten rok. Opóźnienie w realizacji tej inwestycji wynika z niedostosowania przepisów o ochronie środowiska do przepisów unijnych. Miasto prowadzi również zaawansowane rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozbudowy ulicy Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25 – od Al. Słowackiego do węzła obwodnicy.