Połączenie tych dwu powiatów odbywałoby się powiatem przez Kokawę, most w Rybnej, Kuźnicę Kiedrzyńską do Kamyka i Kłobucka, natomiast połączenie z powiatem myszkowskim przez Srocko, Brzyszów, Olsztyn, Biskupice do Chronia i Poraja. Łączny koszt inwestycji wynosi 20 mln zł, z czego 7 mln zł pochodzi z funduszy unijnych, 7 mln pokryją gminy, a powiat z własnej kieszeni zapłaci 6 mln zł. Do ważnych dróg należą też dwie drogi budowane w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, czyli tzw. schetynówki, w Kamienicy Polskiej i Wierzchowisku. Będzie to inwestycja sięgająca 7,5 mln zł, z czego rząd zapłaci 3,7 mln zł, gminy 2,5 mln, a powiat 2,7 mln zł - czytamy w "Gazecie Wyborczej".