Ogłoszony przez GDDKiA przetarg na wybór wykonawcy I etapu zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 na odcinku Złotkowo - Autostrada A2 (Głuchowo), to kolejny krok przybliżający realizację jednej z największych i najważniejszych inwestycji drogowych w Wielkopolsce od czasu budowy autostrady A2.

Budowa I etapu obwodnicy obejmuje wykonanie 14,2 km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej z czterema węzłami drogowymi (jeden węzeł w ciągu A2 wybuduje Autostrada Wielkopolska S.A.) i kilkunastoma wiaduktami. Będzie to jedna z najdroższych obecnie inwestycji drogowych w Wielkopolsce. Według dyrektora poznańskiego oddziału GDDKiA, Marka Napierały, koszt drogi szybkiego ruchu o takim standardzie to 35-40 mln zł za 1 km.

Zachodnia obwodnica Poznania pozwoli wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy północ-południe. Północna część trasy poprzez połączenie z autostradą A2 oraz planowanym kolejnym etapem obwodnicy zachodniej (po południowej stronie miasta) w ciągu drogi ekspresowej S5, stanie się ważnym szlakiem komunikacyjnym na mapie Polski. Obecnie ruch tranzytowy odbywa się w całości przez mocno zurbanizowane tereny Poznania. Ruch ten, w związku z dużym ruchem lokalnym w Poznaniu nie jest płynny, co skutkuje częstym pojawianiem się korków w mieście i na dojazdach do miasta. Dodatkowo ruch tranzytowy jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców Poznania i zwiększa ilość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Budowa pozwoli skrócić czas przejazdu przez Poznań i przyczyni się do poprawy jakości środowiska w okolicach dróg tranzytowych wewnątrz aglomeracji poznańskiej.

W przypadku pomyślnego zakończenia przetargu, budowa I etapu obwodnicy może rozpocząć się już w maju tego roku. Prace potrwają do końca 2011 roku.