Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie poprowadzony w kierunku północ-południe z Poznania. Poprzez połączenie z autostradą A2 oraz planowaną po stronie południowej obwodnicą Poznania w ciągu S5, trasa stanie się jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na mapie naszego kraju.

Na chwilę obecną ruch tranzytowy, w związku z dużym ruchem lokalnym w Poznaniu, nie jest płynny. Stąd często powstają korki w mieście i na dojazdach do niego. Ponadto ruch staje się bardzo uciążliwy dla mieszkańców Poznania, nie mówiąc już o zwiększonej ilość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Obwodnica pozwoli zniwelować te problemy.

I etap inwestycji polega na wybudowaniu 14,2 km odcinka dwujezdniowej drogi z czterema węzłami na trasie (z czego jeden w ciągu A2 wybuduje Autostrada Wielkopolska SA) i kilkunastoma wiaduktami. Marek Napierała, dyrektor poznańskiego oddziału GDDKiA tłumaczy, że będzie to jedna z najdroższych obecnie inwestycji drogowych w Wielkopolsce, ponieważ koszt drogi ekspresowej o takim standardzie wynosi nawet 35-40 mln zł za 1 km.