W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Bytomia Piotr Koj, prezydent Chorzowa Marek Kopel, zastępca prezydenta Katowic Józef Kocurek, senator RP Andrzej Misiołek, a także śląscy posłowie - Tomasz Tomczykiewicz, Tomasz Głogowski, Jacek Brzezinka i Mirosław Sekuła.

Wcześniej ustalono, że aby rozładować ruch na drodze pomiędzy Bytomiem a Katowicami, najlepiej wybudować nową drogę jako odciążenie dla ul. Chorzowskiej. Bytom, Katowice i Chorzów starały się wspólnie o pieniądze na budowę drogi ze środków unijnych, w związku z przebudową infrastruktury na Euro 2012.

Jednakże wniosek został odrzucony. Uznano, że o pieniądze na ten cel należy starać się w Ministerstwach: Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Utworzenie nowego szlaku komunikacyjnego i połączenie go z planowaną drogą krajową S11 łączącą Śląsk z Wielkopolską byłoby szansą na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Bytomia i Chorzowa.