Droga S8 ma być modernizowana w latach 2011-15. Przebudowana ma być w tym czasie także S19 na 172-km odcinku Białystok-Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie), z czego 127 km znajduje się na terenie woj. podlaskiego. Pieniądze na remont odcinków Białystok-granica z Litwą oraz Białystok-Międzyrzec będą pochodzić z UE, z programu Infrastruktura i Środowisko - poinformował Doroszkiewicz.
Z tego samego programu ma być też finansowany fragment "ósemki" od Wyszkowa (Mazowieckie) do Białegostoku - ten odcinek ma być modernizowany w III kwartale 2010 roku i ma kosztować około 175 mln zł.

W marcu GDDKiA ma otrzymać pozwolenie na budowę obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa (fragment trasy S8). W marcu lub kwietniu br. Dyrekcja ogłosi przetarg na budowę tej obwodnicy. Inwestycje mają kosztować - jak powiedział Doroszkiewicz - kilkaset milionów złotych. W maju 2009 roku GDDKiA chce wybrać wykonawcę przebudowy odcinka S8 Jeżewo-Białystok (ok. 30 km). Wartość kontraktu (projekt i wykonanie) to również kilkaset milionów złotych.

Wznowiono prace projektowe obwodnicy Suwałk. Wstrzymano je w związku z przerwaniem robót przy budowie obwodnicy Augustowa, bo inwestycje mają się ze sobą łączyć, a wciąż nie wiadomo, gdzie przebiegnie obwodnica Augustowa. W kwietniu GDDKiA ma się zwrócić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku z wnioskiem o decyzję środowiskową dla obwodnicy Suwałk. GDDKiA w Warszawie otrzymała od holenderskiej firmy konsultingowej DHV opracowanie nt. wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa. Trwa jego weryfikacja; gdy drogowcy uznają ten dokument za kompletny, wówczas GDDKiA wystąpi do RDOŚ z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. DHV wygrała przetarg na przygotowanie opracowania.

Doroszkiewicz zapowiedział, że w czerwcu lub lipcu powinny zostać wznowione prace przy budowie obwodnicy Wasilkowa, w ciągu drogi krajowej nr 19. Zostały one przerwane, tak jak budowa obwodnicy Augustowa, a sprawa obu obwodnic jest w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Powiedział, że w ostatnim czasie odbyły się rozmowy nt. rozwiązań prawnych z udziałem organizacji ekologicznych i Ministerstwa Środowiska. Mają one doprowadzić do wznowienia budowy obwodnicy Wasilkowa. Dodał, że na budowę obwodnicy Wasilkowa na ten rok przeznaczono 75 mln zł, a na obwodnicę Augustowa - 25 mln zł.