Dalsza część obwodnicy będzie przebiegać od Kluczborka do Kuniowa. Obwodnica przetnie wiaduktem linię kolejową do Fasowskiego przez las. Następnie będzie przebiegać przez wiadukt i dwupoziomowe skrzyżowanie nad linią kolejową i ul. Strzelacka do Katowic za żwirownią i planowanym zbiornikiem. Przy końcu trasy powstanie wielopoziomowe skrzyżowanie z dwujezdniową S11.
Budowa według planów rozpocznie się w 2012 r. i potrwa około 2 lat.