Prace będą w 67 proc. sfinansowane z pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
W piątek miasto podpisało kontrakt na tę inwestycję z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku, które wygrało przetarg. We wtorek wykonawca przejmie plac budowy.

Celem przebudowy jest poprawa funkcjonowania komunikacji w mieście i poprawa bezpieczeństwa. Poliński podkreślił, że na ruchliwej ulicy Antoniukowskiej często potrącani są piesi - zarówno na przejściach dla pieszych, jak i poza nimi.
Przebudowane będą dwa skrzyżowania ulic: Antoniuk Fabryczny - Berlinga i Konstytucji 3 Maja oraz skrzyżowanie Antoniukowskiej - Wierzbowej i Świętokrzyskiej. W ramach przebudowy powstaną m.in. po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz zatoki autobusowe.

Równolegle z przebudową drogi ma być zmodernizowana sieć wodociągowa i energetyczna.