Łącznie opracowano 6 wariantów przebiegu, w 2 korytarzach. Dla każdego z korytarzy trasy zaprojektowano po 3 warianty. Ich przebieg pokrywa się na odcinku od skrzyżowania z ul. Pabianicką do obszaru skrzyżowania z tzw. Trasą nad Olechówką.

Pierwszy korytarz, IIa prowadzi śladem ul. Ustronnej. Alternatywne warianty tego korytarza różnią się skrzyżowaniem ul. Pabianickiej - może ono znajdować się na nasypie bądź prowadzić w poziomie. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku korytarza IIb, który miałby ciągnąć się w śladzie ul. Projektowanej „E” – 160 m od zabudowań znajdujących się w tamtych okolicach. Zaprojektowano tam warianty ze skrzyżowaniem ul. Pabianickiej na nasypie oraz w poziomie. Łączna długość trasy, w zależności od wariantu, będzie mieć od 4,3 km do 4,6 km. Prace inwestycyjne obejmą także 7 skrzyżowań i od 6 do 16 obiektów inżynierskich.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy (lata 2010-2013) - współfinansowany przez Regionalny Program Operacyjny. Zakłada on budowę trasy od ul. Rzgowskiej do ul. Paradnej. Drugi (lata 2013-2015) - dokończenie trasy na odcinku od Paradnej do al. Jana Pawła II. Łączny koszt inwestycji oszacowano na 420 mln zł.