NIK skontrolowała jak administracja publiczna dbała o jakość remontów dróg prowadzonych m. styczniem 2006 r. a czerwcem 2008 r. Bliżej zainteresowano się również lubelskim oddziałem GDDKiA. Przeprowadzano kontrola wykazała, że drogowcy nie ukarali firmy, która spóźniła się z remontem nawierzchni trasy Puławy - Końskowola (wykonawca powinien zapłacić 594 tys. zł). Kolejny zarzut dotyczył tej samej inwestycji -wykonawca kładł warstwę ścieralną w trzy październikowe dni 2006 r. kiedy temperatura wynosiła 3,6-9,7 C a beton asfaltowy wymaga przynajmniej 10 C. Wreszcie, zdaniem NIK, drogowcy odebrali źle wykonany remont 5 km drogi Kukuryki - Wólka Dobryńska (szczeliny m. warstwami nawierzchni). Lubelski oddział GDDKiA odparł zarzuty stwierdzając, że wszystkie te sprawy zostały dawno wyjaśnione i uregulowane.