Aktualnie trwa sprawdzanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu. Po zakończeniu tej procedury firmy, które spełnią warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu, będą zaproszone do złożenia ofert cenowych.

Na realizację inwestycji od momentu udzielenia zamówienia przewiduje się 22 miesiące. Mająca powstać obwodnica Nowogardu będzie drogą dwujezdniową o długości 9 km a powstaną na niej 3 węzły. Będzie ona miała parametry drogi ekspresowej.