DK25 ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Łączy ona obydwa miasta, a po otwarciu obwodnicy Nowych Skalmierzyc znacznie się skróci (kilkanaście min. na przejazd).
Obwodnicę buduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast w granicach miasta zadanie będzie zmuszony przejąć samorząd Kalisza.

Projektowany odcinek drogi otrzyma kategorię GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a jednostką odpowiedzialną za wdrażanie projektu będzie Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadania, miasto chce ogłosić przetarg na Inżyniera Projektu, który w imieniu wykonawcy będzie pełnił nadzór nad prawidłowym i zgodnym z dokumentami kontraktowymi wykonaniem inwestycji.

Nowy odcinek DK25 będzie kontynuacją przebiegu wykonywanej przez GDDKiA, Oddział w Poznaniu, obwodnicy Nowych Skalmierzyc. Fragment kaliski stanowi II etap inwestycji i nawiązuje w planie oraz profilu podłużnym do dalszego przebiegu DK25 w kierunku północnym. W ramach II etapu inwestorem będzie również miasto Kalisz (inwestycja w granicach administracyjnych miasta).

Budowa przewidziana jest na lata 2010-2013 a jej koszt wyniesie 105 mln zł. Projekt finansowany będzie z dwóch źródeł: budżetu miasta - 15,75 mln zł, oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 89,25 mln zł.