DK2, prowadząca ze Świecka przez Warszawę do Terespola, jest częścią trasy E30 - ważnego transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego, łączącego wschód z zachodem: Madryt, Paryż i Berlin z Moskwą. Codzienne ta trasą przejeżdżają tysiące pojazdów, głównie samochodów ciężarowych. Ruch tranzytowy jest prowadzony łącznie z lokalnym, co znacznie zmniejsza bezpieczeństwo.

Dzięki przebudowie drogi sytuacja znacznie się poprawi. Projekt, o łącznej wartości 392,3 mln zł, podzielono na cztery mniejsze. Trzy z nich już sfinalizowano, a prace trwają jeszcze przy budowie ostatniego 11km odcinka stanowiącego obwodnicę Białej Podlaskiej. Wartość tego zadania szacuje się na 176 mln zł.

Na chwilę obecną trwają prace przy zbrojeniu płyty roboczej na moście. Warunki atmosferyczne nie przeszkadzają w prowadzeniu prac. Z bezkolizyjnego węzła będzie można skorzystać jeszcze przed końcem br.