Z obliczeń tych wynika, że mieszkańcy Rzymu i Mediolanu spędzają ponad 500 godzin rocznie jeżdżąc po swoich miastach, w tym połowę czasu - w korkach. Roczne straty przeciętnego rzymianina poniesione z tego powodu szacuje się na 650 euro.

Nieco mniej, bo 450 godzin tracą mieszkańcy Turynu, marnując tym samym po 440 euro.
Podczas prezentacji tych danych podkreślono, że wprowadzenie usprawnień w ruchu ulicznym w miastach pozwoliłoby Włochom oszczędzić czas, którego wartość można przeliczyć na 16 miliardów euro.