Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, iż aktualnie budowanych jest ok. 540 km nowych dróg. W wielkości tej zawiera się 220 km autostrad, 225 km dróg ekspresowych, 95 km obwodnic. W budowie jest 11 odcinków autostrad, 19 odcinków dróg ekspresowych i 14 obwodnic.
Trwają procedury przetargowe dotyczące 32 inwestycji. GDDKiA chce w pierwszym półroczu br. ogłosić kolejne 35 przetargów na autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice.