Powstanie więc 27 km odcinek trasy, który połączy DK16 od węzła w pobliżu miejscowości Kudypy do skrzyżowania w okolicach Wójtowa.
O wydanie decyzji środowiskowej olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego jesienią 2007 r., jednak jej wydanie znacznie się przeciągnęło.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków unijnych.