Dzięki temu ilość miejsc w relacji Niemcy-Francja mogłaby zostać podwojona. Obecnie kursują na niej tylko pojedyncze jednostki, bo tylko na nie obowiązuje wydane przez Federalny Urząd Kolejnictwa (EBA) zezwolenie. TGV POS skonstruowany został specjalnie na potrzeby przewozów Paryż- wschodnia Francja-południowe Niemcy. Obecnie kursuje on 3 razy dziennie z Paryża do Stuttgartu, kurs wieczorny przedłużony jest zaś przez Augsburg do Monachium. Kazdorażowo w Straßburgu dołączana/odłączana jest druga jednostka.

W lecie podobny test we Francji przejdzie niemiecki ICE3, który między Frankfurtem i Saarbrücken a Paryżem kursuje również w pojedynczym zestawieniu. Deutsche Bahn chciałaby, by podwójne pociągi regularnie jeździły od czerwca przyszłego roku. Kilka tygodni później pociągi relacji Paryż-Stuttgart(-Monachium) z uwagi na dwutorową rozbudowę mostu nad Renem w Kehl jeździły będą przez Saarbrücken.