Targi te są największą imprezą sektora drogownictwa w Polsce i jedną z większych w Europie. Od kilku lat na tę wystawę przyjeżdżają praktycznie wszystkie firmy, które są związane z budową dróg i autostrad. Targi są również platformą biznesową, umożliwiającą współpracę pomiędzy firmami nie tylko europejskimi ale również ułatwiają kontakty z firmami azjatyckimi i amerykańskimi.
Na wystawie AUTOSTRADA-POLSKA swoją ofertę przedstawią największe firmy związane z budownictwem drogowym, inżynierią ruchu oraz bezpieczeństwem drogowym. Prezentowane były ciężkie maszyny i sprzęt budowlany, materiały i surowce do budowy dróg, urządzenia i farby do znakowania oraz elementy infrastruktury związanej z eksploatacją dróg i autostrad. Targom towarzyszył też program konferencji naukowo-technicznych, seminariów i prezentacji firm. Dodatkową atrakcją były także pokazy dynamiczne ciężkich maszyn do budowy dróg, prezentowane na specjalnym terenie pokazowym. W tym roku na targach prezentowało się ponad 800 firm z 26 krajów. Powierzchnia targowa zajmowała 38 tys. m2. Przedstawiono co najmniej 2000 maszyn i urządzeń od drobnego sprzętu począwszy a na wielkich maszynach budowlanych kończąc.
Jak co roku na targach w Kielcach tak i teraz miały swój debiut najnowocześniejsze maszyny, sprzęt budowlany, materiały i surowce do budowy dróg oraz nowatorskie patenty i rozwiązania związane z budownictwem drogowym. Zainteresowaniem cieszyły się premierowe pokazy nowoczesnych wywrotek, samowyładowczych pojazdów, czy spycharek gąsienicowych o podwyższonej wytrzymałości oraz wiele innych funkcjonalnych maszyn i urządzeń ważnych w branży budownictwa drogowego.
Targom AUTOSTRADA-POLSKA towarzyszyły IV Międzynarodowe Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO. Zakres tematyczny targów TRAFFIC-EXPO obejmował infrastrukturę dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzanie ruchem, systemy bezpieczeństwa oraz technologie i osprzęt infrastrukturalny.
W tym samym terminie odbyły się także X Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, na których oferty zaprezentowali producenci i dealerzy maszyn budowlanych, wykonawcy sprzętu pomocniczego do robót ziemnych oraz urządzeń dźwigowych, koparek i ładowarek.