Po uprawomocnieniu decyzji rozpoczną się procedury przetargowe, związane z wyłonieniem wykonawcy projektu budowlanego, wykonawczego i dokumentacji przetargowej, której opracowanie zajmie pół roku. Przetarg na wykonawcę inwestycji ma zostać ogłoszony w pierwszej połowie 2011 r.

Decyzja środowiskowa dla dla północno-zachodniego odcinka obwodnicy Lublina zawiera następujące elementy:
- utworzenie ponad 14,5 km ekranów akustycznych;
- przesadzenie osiemnastu krzewów wawrzynka wilczełyko;
- nasadzenie drzew i krzewów odpornych na zanieczyszczenie.

Budowa ponad 10,3 km trasy pomiędzy węzłami Dąbrowica i Konopnica, w ciągu ekspresowej S19, najprawdopodobniej rozpocznie się w III-IV kwartale 2011 r.