Według ekspertyzy firmy DHV najlepszym wariantem został III - przebiegający w pobliżu miejscowości Raczki. Ekspertyzę przygotowano zgodnie z kryteriami ustalonymi podczas obrad „Okrągłego Stołu” dla obwodnicy Augustowa z początku 2008.

Co przesądziło o wyborze właśnie tego wariantu? Odpowiedź jest prosta: brak kolizji z chronioną prawem europejskim część doliny Rospudy. Ponadto ten wariant okazał się najmniej uciążliwym dla środowiska naturalnego i optymalnym dla ludzi.