W otwarciu uczestniczył Minister Transportu oraz Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Jerzy Polaczek oraz Wiceprezes Rady Ministrów - Przemysław Gosiewski, którzy w swoich wypowiedziach podkreślili wkład targów AUTOSTRADA - POLSKA w rozwój infrastruktury drogowej.

AUTOSTRADA-POLSKA przerosła edycję ubiegłoroczną o 26%, zajmując 23 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Prezentowało się na niej 389 stoisk, w tym 51 zagranicznych. Najwięcej obcokrajowców pochodziło z Niemiec, Włoch, Czech i Francji.

W tym roku wystawiało się na niej także 119 nowych wystawców. Każdorazowo podczas targów organizowane są konferencje naukowo - techniczne, seminaria oraz prezentacje firm. W tym roku dotyczyły między innymi przyspieszenia budowy dróg ekspresowych w programie rządowym - infrastruktura i środowisko. Z myślą o wsparciu dla regionów odbyła się druga konferencja, pod tytułem: "Rozwój infrastruktury transportowej w kraju szansą dla regionów".
W kanonie stałych atrakcji były także pokazy dynamiczne ciężkich maszyn do budowy dróg odbywające się na specjalnie zaaranżowanym terenie pokazowym.

Targom AUTOSTRADA - POLSKA towarzyszyły organizowane już po raz dziewiąty - Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD. W porównaniu do poprzedniej edycji powiększyły się o 73%, zajmując powierzchnię 4 074 metrów kwadratowych.

Kwestie drogowe stanowiły zakres tematyczny odbywających się w tym samym czasie targów TRAFFIC-EXPO, koncentrujących się wokół infrastruktury budownictwa drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. Powierzchnia tych targów wzrosła może nie, aż tak spektakularnie, jak AUTOSTRADY i MASZBUDU, jednak również okazała się większa od edycji minionych. Na targach nie zabrakło kwestii dotyczących między innymi utrzymania istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzania ruchem, systemów bezpieczeństwa, technologii gospodarki sieciowej, wszelkiego rodzaju instalacji, budowy tuneli, wiaduktów i mostów, oprogramowania i urządzeń do pobierania opłat, systemów znakowania i informowania o zagrożeniu, ekranów i barier dźwiękoszczelnych, urbanistyki, planistyki, osprzętu ulicznego, sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.