Targi otworzył Piotr Stomma - podsekretarz stanu ds. drogownictwa w Ministerstwie Transportu, który odczytał list Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza. W swoim liście premier pozdrowił organizatorów i uczestników XII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA i II Międzynarodowych Targów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO oraz odniósł się do planów rządu dotyczących rozwoju sieci transportowej. W tej chwili trwają prace końcowe nad projektami programów operacyjnych "Infrastruktura i środowisko" oraz "Rozwój Wschodniej Polski", a także nad projektami 16 programów operacyjnych rozwoju regionalnego. We wszystkich tych programach na inwestycje transportowe przeznaczone zostaną olbrzymie środki. Do 2013 roku z funduszy unijnych planowana jest budowa 500 kilometrów autostrad i 1500 kilometrów dróg ekspresowych.

Inwestowanie w infrastrukturę drogową, pozwala na zmniejszenie liczby wypadków, czyli na minimalizację zagrożenia życia zarówno podróżnych jak i mieszkańców terenów przyległych do dróg. W Ministerstwie Transportu kończą się prace nad projektami kilku ustaw, których wdrożenie umożliwi przyśpieszenie modernizacji i rozwoju sieci dróg, kolei oraz transportu publicznego. Modernizacja dróg i odnowa ich nawierzchni ma być jednym z czynników, które wpłyną na spadek liczby śmiertelnych wypadków na polskich drogach. W ubiegłym roku liczba ofiar wyniosła 5,3 tysiąca.

Zakres tematyczny targów TRAFFIC-EXPO obejmował infrastrukturę dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzanie ruchem, systemy bezpieczeństwa oraz technologie i osprzęt infrastrukturalny. Podczas targów reprezentowana była szeroka oferta producentów oznakowania, ekranów i barier dźwiękoszczelnych, osprzętu ulicznego, sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, oprogramowania do pobierania opłat. Na wystawie można było również obejrzeć systemy i urządzenia ostrzegania o niebezpieczeństwie, technologie rozbiórek oraz bezwykopowe technologie układania i odnawiania instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Znaczący wzrost ilości wystawców, jak i odwiedzających targi, które w stosunku do lat ubiegłych rozrosły się kilkakrotnie, jest dowodem na rosnące zainteresowanie tematyką budowy i modernizacji dróg oraz zwiększenia ich bezpieczeństwa. Miejmy nadzieje, że w najbliższych latach przełoży się to na poprawę stanu i ilości dróg i autostrad w Polsce.