Podczas wystawy zaprezentowano sprzęt budowlany, ciężkie maszyny i osprzęt, materiały i surowce do budowy dróg, a także szereg elementów infrastruktury związanej z eksploatacją dróg oraz autostrad. Znaczące miejsce pośród wystawców zajęły także firmy zajmujące się budową wiaduktów, tuneli, jak również wykonawstwem obiektów mostowych. Jednym z najatrakcyjniejszych punktów majowej imprezy był pokaz budowy drogi betonowej. Pomysłodawcami i realizatorami tego przedsięwzięcia były: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Holding z Katowic wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu i Polskim Cementem. Na oczach widzów w rekordowo szybkim tempie zaprezentowano budowę 30-metrowego odcinka betonowej drogi. Godny podkreślenia jest fakt, iż projekt ten został uhonorowany Wyróżnieniem Specjalnym Targów Kielce. Ciekawą formę zaprezentowania umiejętności swoich maszyn wybrała firma JCB. Był to "balet" koparek tejże firmy, w rytm rozbrzmiewającej muzyki. Pokazano w ten sposób szereg umiejętności potężnych maszyn w rękach wyśmienitych operatorów. Targom towarzyszyły także spotkania branżowe, konferencje naukowo-techniczne i seminaria. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polski Związek Mostowców RP oraz Polska Izba Konstrukcji Stalowych zorganizowały międzynarodową konferencję MOSTY. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Kielcach i Targi Kielce przygotowały konferencję "Wpływ środków organizacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego", zaś Instytut Techniki Budowlanej seminarium "Rekomendacja dla betonu wysokowartościowego (BWW) w budownictwie drogowo-mostowym i przykłady zastosowań" oraz "Ekrany jako element kształtowania warunków akustycznych w środowisku". Równocześnie z Targami AUTOSTRADA-POLSKA odbywały się VIII  Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD. Zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą zarówno dealerów, jak i producentów maszyn oraz urządzeń do robót ziemnych, pojazdów budowlanych, a także narzędzi. Mocny debiut miały również Międzynarodowe Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO, poświęcone m.in. infrastrukturze dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymaniu istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzaniu ruchem, systemom bezpieczeństwa oraz technologiom i osprzętowi infrastrukturalnemu.
Zorganizowanie tak wysoce specjalistycznych targów, jak AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD i TRAFFIC-EXPO w jednym terminie, było celowym manewrem organizatorów, zmierzającym do umożliwienia spotkania potencjalnych inwestorów z wykonawcami inwestycji wielkokubaturowych. Przyznać należy, iż tegoroczna wystawa dowiodła trafności decyzji o połączeniu tych imprez.