Na powierzchni ponad 9 tys. m2 zaprezentowało się 621 wystawców z 20 państw. Firmy oferowały ciężkie maszyny i sprzęt budowlany, materiały i surowce do budowy dróg, urządzenia i elementy infrastruktury związanej z eksploatacją dróg i autostrad. Dodatkową atrakcją były pokazy dynamiczne maszyn na jedynym tego rodzaju w Polsce specjalnym terenie prezentacyjnym.
Wśród wystawców obecne były firmy, oferujące technologie związane z geoinżynierią i tunelowaniem. Można było spotkać firmy wykonawcze specjalistycznych technik głębokiego fundamentowania, zabezpieczeń i wzmacniania gruntu. Obok wykonawców wspomnianych technologii prezentowali się producenci różnego rodzaju produktów geosyntetycznych stosowanych we wszelkiego typu obiektach inżynierskich, materiałów budowlanych, maszyn i sprzętu wykorzystywanego przy budowie dróg, mostów, wiaduktów oraz tuneli.
Tegoroczna edycja była szczególna nie tylko ze względu na jubileusz, rekordową liczbę wystawców i zwiedzających, ale także z uwagi na fakt iż były to pierwsze międzynarodowe targi w ramach Unii Europejskiej. Podczas spotkań, wystawcy i goście targów dużo uwagi poświęcali możliwościom pełnego wykorzystania środków wspólnotowych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla realizacji programu modernizacji i przebudowy polskiej sieci drogowej. Realizacja tego programu jest szansą dla polskich przedsiębiorstw działających w branży budownictwa drogowego i inżynieryjnego.