Obowiązujący program został uchwalony w 2007 r. Przewiduje się w nim ok. 121 mld zł na inwestycje drogowe.
Nowy system finansowania jest związany z wydanym w lutym br. rozporządzeniem o Krajowym Funduszu Drogowym. Według rozporządzenia Fundusz będzie zasilany środkami m.in. z opłaty paliwowej, kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu. Ponadto ma on być zasilany środkami pozyskanymi z nowych obligacji, które wyemituje w br. BGK.
Finansowanie wydatków infrastrukturalnych z Funduszu pozwoli zaoszczędzić w budżecie państwa 9,7 mld zł (PAP).

Wiceminister podkreślił, że przeniesienie do KFD finansowania na sumę blisko 10 mld zł, nie jest proste i będzie wymagało zmian w strukturze Funduszu. Jednocześnie poinformował, że odbyły się już rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa.