Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygotował przetarg na na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy ul. Igołomskiej na trasie od ul. Jeżynowej do granic Krakowa.
W planach jest poszerzenie drogi o dwa pasy. W ramach inwestycji powstaną też drogi dojazdowe do sąsiednich osiedli, dworca autobusowego, jak również przebudowana zostanie pętla tramwajowa, wymienione zostanie oświetlenie i zmodernizowane skrzyżowania.

Inwestycja ta straciła szanse na dotację unijną z powodu protestu mieszkańców i przewlekłe procedury administracyjne. Przebudowa tej trasy ma być również związana z budową eko-spalarni przy ul. Giedroycia. Aktualnie urzędnicy krakowskiego magistratu poszukują zewnętrznych źródeł finansowania.

Planem zastępczym miasta, na wypadek braku finansowania zewnętrznego i niewystarczających środków finansowych z kasy miejskiej, jest wykonanie odwodnienia, które jest bezpośrednim powodem bardzo lego stanu tej drogi.