Prace obejmą m.in. budowę dwóch skrzyżowań, budowę dróg gminnych jako dwukierunkowych - ul. Mińska i Łochowska, budowę po stronie wschodniej drogi dojazdowej, zamknięcie wlotów dróg dochodzących do drogi głównej od strony zachodniej - ul. Wiatraczna, Targowa, Senatorska, Węgrowska oraz od strony wschodniej - ul. Sokołowska. Przewidziano również budowę ekranów akustycznych.

Prace modernizacyjno - budowlane na tej trasie są niezbędne, gdyż DK50 jest trasą o znaczeniu międzynarodowym. Decyzja wojewody dotyczy odcinka, który usprawni ruch na trasie Mińsk Mazowiecki - Ostrów Mazowiecki. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności i poprzedza postępowanie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.