Uzgodniono również tekst nowej umowy o transporcie lotniczym, która po podpisaniu i wejściu w życie zastąpi obowiązującą umowę o komunikacji lotniczej, zawartą w 1994 r.

Podczas konsultacji ustalono, że wyznaczeni przez stronę polską przewoźnicy lotniczy będą mogli korzystać z dowolnych punktów na terytorium Polski do Kijowa, Lwowa, Odessy, Dniepropietrowska, Symferopola, Charkowa i Doniecka, a samoloty ukraińskich przewoźników mogą startować z dowolnych miejsc na Ukrainie do Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Rzeszowa i Łodzi.