W zakresie budowy DK94 - węzeł Radzikowskiego - węzeł Modlnica powstanie nowy odcinek drogi o długości 2,5 km. Będzie to dwujezdniowa droga główna przyspieszona o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, a szerokość jezdni wyniesie od 9,5 do 11,5 m. Droga będzie przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń. Ponadto wokół tej trasy zostanie wybudowane około 6 km dróg dojazdowych. Droga ta w części będzie przebiegać w nasypie a częściowo w płytkim wykopie.
Ponadto w ramach budowy drogi przebudowie ulegnie sieć teletechniczna, energetyczna, wodociągowa i gazowa jak również zostanie zamontowane nowe oświetlenie.

W ramach budowy węzła Modlnica, po wybudowaniu drogi na północ, węzeł na skrzyżowaniu nowopowstałej DK94 z ul. Jasnogórską będzie węzłem typu "koniczyna". Zaplanowano budowę czterech łącznic:
- Balice -Olkusz; długość: 360 m
- Olkusz -Balice; długość: 520 m
- Balice -Kraków; długość: 443 m
- Kraków -Balice; długość: 352 m

Końcowym etapem budowy węzła Radzikowskiego będzie budowa brakujących połączeń, które dopełnią zbudowany w ostatnich latach węzeł tak, by obsługiwał wszystkie relacje na skrzyżowaniu.
W zakresie budowy tego węzła powstanie pięć łącznic:
- Zabierzów - Modlnica; długość: 293 m, w tym obiekt mostowy o długości 116 m
- Balice - Zabierzów; długość: 230 m
- Modlnica - Kraków; długość: 236 m
- Modlnica - Zabierzów; długość: 296 m
- Kraków - Zabierzów; długość: 674 m, w tym obiekt mostowy o długości 104 m

Inwestycja dotyczy również przebudowy ul. Jasnogórskiej (DK94 Kraków -Olkusz). Dlatego węzeł w Modlnicy będzie ulokowany na skrzyżowaniu nowo budowanej drogi z obecną DK94 Kraków - Olkusz, którą stanowi ul. Jasnogórska. Z uwagi na budową węzła, ul. Jasnogórska zostanie przebudowana i rozbudowana a jej parametry zostaną podniesione.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków jest inwestorem tegoż zadania. Projekt przebudowy został wykonany przez konsorcjum z firmą PxM Projekt Południe sp. z o.o. jako liderem. Za prace budowlane odpowiedzialna jest firma Budimex-Dromex SA.
Zakończenie prac planuje się na luty 2011 r.