Sztandarowym przedsięwzięciem w dziedzinie regionalnej komunikacji będzie szybka kolej miejska BiT City łącząca stolice województwa - Bydgoszcz i Toruń. Związane z tym inwestycje znalazły się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a unijne dofinansowanie na ten cel sięgnie 100 milionów złotych.

Większość środków jest przeznaczona na inwestycje w Bydgoszczy: budowę linii kolejowej łączącej dworzec Bydgoszcz Główna z Portem Lotniczym im. Ignacego Jana Paderewskiego, węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód i linii tramwajowej ze śródmieścia do odległej o kilkanaście kilometrów największej dzielnicy miasta - Fordonu.
W Toruniu rewitalizacji zostaną poddane dworce kolejowe, a na stacji Toruń Miasto - zbudowany węzeł przesiadkowy, tunel i nowy tor. Natomiast w Solcu Kujawskim, położonym w połowie drogi między obu miastami, powstanie wiadukt kolejowy.

Modernizacji za unijne pieniądze zostanie też poddana prawie 60- kilometrowa linia kolejowa z Torunia do Grudziądza i 21- kilometrowa linia Grudziądz - Laskowice. Obecnie pociągi kursują tamtędy z prędkością 60 km/godz., a na wielu odcinkach muszą zwalniać do 30-40 km/godz. Po modernizacji będzie można podróżować z prędkością nawet 100 km/godz. Planuje się, że inwestycja zostanie zakończona w 2011 r., a jej koszt wyniesie 40 milionów euro, czego połowę stanowić będą pieniądze z budżetu UE.