Pieniądze zaoszczędzone w wyniku rozstrzygniętych przetargów zostaną przekazane na 10 dodatkowych dróg z listy inwestycji, które przeszły pozytywnie weryfikację merytoryczną.
Dofinansowane zostaną projekty drogowe w gminach Płońsk, Kałuszyn, Siedlce, Konstancin, Baranów, Skórzec, Promna oraz projekty powiatowe w powiatach: sochaczewskim, radomskim, ciechanowskim.
Jeśli pojawią się nowe oszczędności, będą realizowane kolejne projekty.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 inwestycje są realizowane w oparciu o finanse własne samorządu terytorialnego i dofinansowywane przez wojewodę w wysokości do 50% wartości inwestycji.
W roku bieżącym z budżetu centralnego przekazano 62,5 mln zł dla Mazowsza i 3 mld zł w skali całego kraju.