Szynobusowe połączenia są bardzo ważne dla połączeń transgranicznych w województwie lubuskiem. Urząd Marszałkowski zostanie partnerem dla niemieckich kolei przy uruchomieniu połączeń przez Odrę.
Urząd Marszałkowski w lubuskiem ma w rezerwie blisko milion zł na dofinansowanie transgranicznych połączeń kolejowych. Ponadto są również pieniądze na nowe szynobusy, jakie spełniałyby niemieckie przepisy homologacyjne.