Do przetargu stanęły różne konsorcja firm krajowych, zagranicznych, m.in. z Hiszpanii czy Litwy, ale też polsko- chorwackie czy polsko-hiszpańskie, pojedyncze firmy z kraju. W pierwszym etapie przetargu zostaną wyłonione firmy, które będą w stanie podołać inwestycji pod względem finansowym i technicznym. Jak poinformował Malinowski, nie ma sprecyzowanego terminu, w jakim GDDKiA musi zamknąć pierwszy etap przetargu. Drogowcy chcą to zrobić "możliwie najszybciej, w ciągu kilku tygodni".

"Jeśli wszystkie firmy, które się zgłosiły - spełnią warunki pierwszego etapu, to wszystkie przejdą do drugiego. Wtedy dostaną specyfikacje i zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Natomiast jeśli któreś z konsorcjów wymogów pierwszego etapu nie spełni, takiego zaproszenia, ani specyfikacji - nie dostanie" - poinformował Malinowski.
Zakończenie drugiego etapu przetargu, spodziewane jest w trzecim kwartale 2009 roku. Być może też wtedy zostanie podpisana umowa z wybranym w przetargu wykonawcą.

GDDKiA ma już pozwolenie na budowę tej obwodnicy. Budowa ma się zacząć we wrześniu tym roku i potrwać do końca 2011 roku. Obwodnica będzie miała 11,1 km długości. Będzie miała standard dwujezdniowej drogi ekspresowej. Ma być połączona blisko 5- kilometrowym odcinkiem z drogą krajową nr 63 na trasie Zambrów- Łomża. Na trasie obwodnicy powstanie 15 mostów i wiaduktów, infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, a także ekrany akustyczne.