Pieniądze trafią m.in. do Czernikowa (przebudowa 2,7 km drogi gminnej Makowska - Kiełpiny za 500 tys. zł), Aleksandrowa Kujawskiego (remont drogi w Otłoczynie za 459,5 tys. zł) i Wagańca (budowa jezdni i chodników w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym i Wójtówce za 287 tys. zł). Dzięki unijnemu wsparciu wyremontowane zostaną drogi m.in. w miejscowoąciach Topólka pod Radziejowem, Choceń koło Włocławka i Osiek niedaleko Brodnicy. Reasumując - 14 gmin z całego województwa otrzyma 6,2 mln zł.