Dofinansowaniem zostanie objęte 70 projektów, z czego 39 projektów dotyczy dróg gminnych (31,25 mln zł) oraz 31 projektów obejmujących drogi powiatowe (31,2 mln zł).
Kolejne wnioski z list rezerwowych zostaną dofinansowane w ramach oszczędności powstałych w wyniku przetargów.
Podpisane już umowy dotyczą powiatów: elbląskiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego, działdowski oraz gmin: Olecko, Pisz, Bartoszyce, Nidzica oraz miasta Ełka.