Modernizacja DW534 w znacznym stopniu usprawni komunikację m. autostradą A1 a krajową S10 w północno - wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego.

Roboty prowadzone są na następujących odcinkach:
- Grudziądz - Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno;
- Dębowa Łąka - Golub – Dobrzyń;
- Golub - Dobrzyń – Szafarnia.

W ramach prac droga na 48 km trasie zostanie poszerzona i wzmocniona. Ponadto przebudowie ulegną pobocza, zjazdy, zatoki autobusowe oraz sieć melioracyjna odwadniająca jezdnię. Dodatkowo na poszczególnych odcinkach prowadzone będą prace pomiarowe i geodezyjne.

Na chwilę obecną jezdnia na drugim i trzecim odcinku została sfrezowana i wylewana jest warstwa wzmacniająca i utwardzająca. Trwa frezowanie jezdni na pierwszym odcinku pomiędzy Grudziądzem i Wąbrzeźnem.

Koszt inwestycji wyniesie 91 mln zł, z czego połowa pochodzi z budżetu województwa, a pozostała część ze środków RPO WK-P. Finalizację prac zaplanowano na jesień 2010 r.