Łącznie planuje się budowę 11 obwodnic, również w Brzeznej, Stadle i Podegrodziu.
Przykładowo koncepcja obwodnicy, zaprezentowana przez przedstawicieli firmy inżynierskiej „Klotoida” z Krakowa, rozpoczynając od mostu w Gołkowicach do skrzyżowania z obecną obwodnicą Starego Sącza w Brzeznej, obejmie 6,5 km drogi, dwa ronda i trzy mosty na potokach Gostwiczanka, Barczynka i Jastrzębik. Przebieg drogi w znacznej mierze będzie przebiegać po wale przeciwpowodziowym Dunajca.

Budowa samego obejścia Podegrodzia znalazła się na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowym MRPO na lata 2007–2013. Realizację inwestycji planuje się na lata 2009–2011, a jej wartość wynosi ponad 33 mln zł.