W liście intencyjnym wspomniano przebudowę skrzyżowania DK11 z ul. Koszalińską i ul. Bugno, znajdujące się w okolicach sklepu TESCO. W ramach tego zadania zostaną wykonane prace przy przebudowie sąsiedniego skrzyżowania - DK11 z ul. Kołobrzeską.

Drugim skrzyżowaniem wymienionym w liście intencyjnym to połączenie DK11 na wysokości ul. Słowiańskiej i ul. Sikorskiego, z ul. Armii Krajowej.

Miasto Szczecinek zadeklarowało w liście przeznaczenie 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań Koszalińska/Narutowicza/Bugno i Narutowicza/Kołobrzeska. Pozostałe strony(Powiat, ZDW, GDDKiA) deklarują proporcjonalne (po 1/3) pokrycie kosztów projektu budowlano-wykonawczego w części przekraczającej 100 tys. zł.

Powiat Szczecinecki wyraził gotowość poniesienia kosztów dokumentacji projektowej związanej z przebudową skrzyżowania Słowiańska/Armii Krajowej do 30% jej wartości. Co do pozostałych 70% wartości, GDDKiA oraz Miasto Szczecinek będą się starać o uzyskanie środków finansowych.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bogdan Krawczyk zapewnił o prowadzonych pracach projektowych przy tzw. małej obwodnicy Szczecinka.

Poruszono także kwestię budowy tzw. dużej obwodnicy Szczecinka na DK11, która rozpoczynałaby się w okol. Turowa i omijałaby całe miasto od wschodniej i północnej strony. Prace przy projektowaniu tej inwestycji powinny zakończyć się pod koniec przyszłego roku. Rozpoczęcie budowy dużej obwodnicy będzie uzależnione od posiadanych przez GDDKiA środków. Przypuszczalnie prace rozpoczną się w trzecim kwartale 2011 r.