Przedstawiciele powiatów (włocławskiego, grudziądzkiego, aleksandrowskiego i chełmińskiego) i gmin (Cekcyn, Tuchola, Śliwice, Kęsowo, Białe Błota) spotkali się w urzędzie. Ich 10 projektów opiewa na łączną kwotę ponad 31 mln zł. Kwota dofinansowania w przypadku gmin wynosi 4.263.916,99 zł, a powiatów – 9.328.175,90 zł.

Następne umowy zostaną podpisane w przyszłym tygodniu. 48 projektów z województwa jest już zatwierdzone przez ministra, a pula dofinansowania wynosi ponad 62 mln zł.

Dzięki oszczędnościom w wysokości 10 mln zł, zostaną zrealizowane kolejne projekty z listy dla 4 gmin (Rypin, Świecie n./Osą, Bydgoszcz i Osiek) i 2 powiatów (inowrocławskiego i toruńskiego).

Realizacja niektórych inwestycji programu jest już w toku – samorządy mają czas do końca listopada.

Wojewoda bardzo dobrze ocenia postęp prac i przewiduje, że do końca roku zostanie wybudowanych prawie 150 km dróg.