Montaż kanalizacji przebiegł bez większych problemów, ponieważ zastosowano w niej gotowe elementy wykonane z wysokiej jakości betonu. Kanalizacja deszczowa została już schowana pod ziemią, a na przełęczy wzdłuż drogi buduje się obecnie mury oporowe.

Poniżej przełęczy wykonuje się wykop pod kanalizację deszczową. Po zakończeniu prac cały remontowany odcinek drogi będzie odwadniany przez kratki ściekowe i podziemny kanał. Ponadto zostanie wybudowanych ponad dwadzieścia nowych przepustów, a dwa istniejące zostaną unowocześnione. Wszystkie przepusty zostaną wyłożone specjalną ocynkowaną i powlekaną tworzywem sztucznym blachą.

Na chwilę obecną prowadzi się prace przy budowie murów oporowych. W ramach prac przy krawędzi jezdni zostanie wkręconych w ziemię ok. 800 mikropali, które po zabetonowaniu stworzą trwały fundament pod tzw. ściankę tessyńską (technika umacniania osuwisk zwana także murem tessyńskim) zapobiegającą osuwaniu się gruntu spod drogi. Po drugiej stronie drogi zbocze zostanie umocnione techniką gwoździowania.

Dodatkowo w Wiśle Głębce obok istniejącego mostu (wkrótce rozebranego i wybudowanego od nowa) wybudowano konstrukcję zastępczą.

Wszystkie prace przy DW941 pod Kubalonką potrwają do 31 października br.