Tegoroczne wydarzenie miały miejsce w dniach 12-15 maja br. w jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków wystawienniczych w kraju - Targach Kielce. Imprezie towarzyszyły XI Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz TRAFFIC-EXPO.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury Cezary Garbarczyk, który podczas ceremonii otwarcia poinformował, że na chwilę obecną w trakcie postępowania znajduje się ponad 40 przetargów na budowę 800 km autostrad oraz dróg ekspresowych i obwodnic. Honorowymi gośćmi podczas pierwszego dnia wystawy zostali również: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak oraz pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki.

Rok rocznie targom towarzyszy bogaty program konferencji naukowo-technicznych, seminariów, a także prezentacji firm. Tak było i podczas tegorocznej edycji. Już pierwszego dnia targów, czyli 12 maja, miała miejsce zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów konferencja „Nowoczesne systemy ochrony antykorozyjnej obiektów mostowych”. W trakcie kolejnych dni wydarzenia rozmawiano na temat oświetlenia, znakowań optycznych dróg i ich sygnalizacji. Na szczególne zainteresowanie zasługiwała mająca miejsce w ostatnim dniu targów Konferencja Techniczno-Historyczna w 190 rocznicę powstania Jeneralnej Dyrekcji Dróg i Mostów „Aby mierzyć drogę przyszłą – trzeba wiedzieć skąd się wyszło”, zorganizowana przez Świętokrzyski Klub Drogowca, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

W tym samym terminie odbyły się także imprezy towarzyszące. Pierwszą z nich były XI Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, na których oferty zaprezentowali producenci i dealerzy maszyn budowlanych, wykonawcy sprzętu pomocniczego do robót ziemnych oraz urządzeń dźwigowych, koparek i ładowarek.

Druga z imprez towarzyszących, V Międzynarodowe Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO, swoim zakresem obejmowała infrastrukturę dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzanie ruchem, systemy bezpieczeństwa oraz technologie i osprzęt infrastrukturalny.

Z kolei trzecią imprezą towarzyszącą odbywająca się w tym samym terminie były III Targi - Technologia i Infrastruktura Lotnisk TIL. Uczestnikami wystawy zostały m.in. instytucje rządowe odpowiedzialne za rozwój transportu lotniczego i infrastruktury lotniskowej, zarządy portów lotniczych oraz samorządy zainteresowane powstaniem lub rozwojem portów lotniczych.

W czasie tegorocznych targów AUTOSTRADA-POLSKA ofertę przedstawiły największe firmy związane z budownictwem drogowym, inżynierią ruchu oraz bezpieczeństwem drogowym. Dokonano prezentacji ciężkich maszyn oraz sprzętu budowlanego, materiałów i surowców do budowy dróg, urządzeń, a także farb do znakowania oraz elementów infrastruktury związanej z eksploatacją dróg i autostrad.

Na tegorocznej edycji wydarzenia zaprezentowało się ponad 800 wystawców z 25 państw: Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Korei, Luksemburga, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Zwiedzający mogli obejrzeć ponad 2 tys. maszyn i urządzeń, które wykorzystuje się przy budowie dróg oraz zapoznać się z ich funkcjonowaniem podczas zorganizowanych pokazów.

W targach i imprezach towarzyszących partycypowało łącznie ok. 15 tys. zwiedzających.