Inwestycja, której długość wynosi ok. 5 km została sfinansowana z pieniędzy krajowych. Prace trwały 1,5 roku.
W ramach inwestycji, oprócz zadania podstawowego, czyli dopasowania odcinka DK7 do parametrów drogi ekspresowej na długości 4,7 km, przeprowadzono następujące prace:
- budowa lub przebudowa 3 węzłów - „Ciechanów” (Poczernin), „Płońsk” i „Siedlin”;
- przebudowa odcinka DK50 na długości 0,27km;
- przebudowa odcinka DW632 łącznie z budową nowego odcinka na długości 0,76 km;
- budowa 6,64 km dróg dojazdowych, zlokalizowanych najczęściej równolegle do DK7 po obu jej stronach;
- budowa 7 obiektów inżynierskich, w tym: 5 wiaduktów i 2 mostów;
- budowa 45 przepustów drogowych;
- przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej;
- wykonanie urządzeń ochrony środowiska, budowa 5,8 km ekranów akustycznych, systemów odwodnienia drogi i ochrony wód oraz pasów zieleni izolacyjnej.

Zmodernizowany odcinek stanowi część DK7 Gdańsk - Warszawa - Kraków - Chyżne (E77). Obwodnicę zaprojektował „Transprojekt” - Warszawa, wykonawcą zostało konsorcjum Teerag- Asdag z siedzibą w Wiedniu i Teerag- Asdag Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a nadzór inwestorski pełniła firma Arcadis sp. z o.o. Warszawa.